Avlivning av hund

Före besöket rekommenderar jag att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att höra vad de kräver i samband med en eventuell utbetalning av livförsäkring. I vissa fall behöver en mer omfattande journalsammanställning av din hund beställas hem från tidigare behandlingar.

Före besöket måste du även skriva ut dokumentet ”Kalivet anhållan om avlivning av husdjur” eller ”Kalivet fullmakt samt anhållan om avlivning av husdjur” som ska vara ifylld när jag kommer. Jag har med mig chipläsare för identitetskontroll.

Under besöket får din hund en lugnande spruta i nacken, likt en vaccinering. Din hund blir sömnig av detta och vill lägga sig och vila. Under den här tiden uppskattar den kel och godis, du känner din hund bäst och vet hur den helst vill behandlas.

När din hund sover gott läggs en kanyl i ett blodkärl och när vi är redo ges en överdos av sömnmedel, oftast en men ibland två sorter. Under någon minut blir andningen djupare och hunden övergår i medvetslöshet för att därefter helt somna in när hjärtat slutar slå.

Värt att veta kan vara att vissa djur somnar in med ögonen mer eller mindre öppna. Det kan förekomma reflexmässiga andetag, en ryckning i huden eller i en muskel eller ett djupt andetag. Detta betyder inte att djuret lever eller lider på något sätt, det är en naturlig reflex under det att energi lämnar kroppen.

Efteråt har du själv möjlighet ta hand om kroppen eller så kan jag ta med mig den för kremering efter föregående avtal. Jag har med mig en passande kista av kartong, förutom till hundar över 40 kg. Läs mer om kremering här:

krem

Besöket varar ca 1-1½ timme.

Hundar ska avregistreras via Jordbruksverkets hundregister. Jordrbruksverkets hundregister.

Länkar till PDF dokument:

Livintyg-Sveland-hundmall

Livskadeanmälan-IF

Veterinärintyg-IF